Boka vårt bästa pris, bli medlem nu!

Om Elite Hotels

Grundare av Elite Hotels of Sweden AB


En avkopplande weekend, ett affärsmöte eller sprudlande familjefest
.

Oavsett vad du tar dig för, så vill jag att du alltid känner dig som en hedersgäst hos oss på Elite Hotels. Mina medarbetare och jag vill att du känner dig hemmastadd hos oss och upplever en varm, ombonad och komfortabel miljö.

Elite Hotels består i dag av mer än trettio kvalitetshotell från Malmö i söder till Kiruna i norr. Varje hotell har en egen historia och speciell karaktär. Du möter oss oftast i unika och varsamt renoverade byggnader. Vår ambition är att förena klassisk stil med moderna trender och skapa en minnesvärd hotellvistelse.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss!

Bicky Chakraborty,
Grundare och ägare


VERKSAMHETEN I KORTHET


Affärsidé

Elite Hotels affärsidé är att erbjuda en modern och effektiv serviceverksamhet i anrika hotell och restauranger av hög klass i centralt belägna svenska städer. På vissa orter i landet skall vi också erbjuda nybyggda, moderna hotell där vi skall förmedla en speciell känsla av tradition och klassisk gästgivartradition. Utöver kärnverksamheten med handhavande av övernattnings– och konferens-möjligheter för affärsresande och turister skall hotellet med restauranger, pub, och/eller nattklubb vara en mötesplats för såväl hotellgäster som lokalbefolkning.

Övergripande mål

Elite Hotels skall ha Sveriges mest klassiska hotell i landets större städer. Vi skall med hjälp av personalens personliga engagemang och kunskap värna om kvalitet och tradition på våra hotell och restauranger. Vi skall ha ett flexibelt samarbete och utbyte mellan våra hotell.

Produktkoncept

Förstaklasshotell och restauranger belägna centralt i större svenska städer. Huvudutbudet riktar sig till affärsresande under veckorna med ett helgkomplement där man har ett paketerbjudande eller endast boende till ett lägre pris.

Inom ramen för detta koncept drivs ett antal väletablerade restauranger på våra hotell. Vissa har blivit mycket uppmärksammade i press under åren.

SSRS Holding AB äger också pubkedjan The Bishops Arms, som idag har 40 pubar på etablerade orter runtom i Sverige.

TRE NYCKELORD SOM GENOMSYRAR VÅR VERKSAMHET 


Motto – Vision

TRADITIO – QUALITAS – LUXURIA (Tradition, Kvalitet och Flärd)
Att bo på Elite Hotels skall vara något annat än att bara ta in på ett hotell. Vi vill ge en totalupplevelse och förmedla en känsla av tradition, kvalitet och flärd. Elite Hotels of Sweden är Sveriges mest klassiska hotellkedja.

Tradition

De flesta hotell i Elite-gruppen har spelat en viktig roll i den stad där de finns. För generationer av invånare har hotellet varit förknippat med positiva upplevelser och höjdpunkter i tillvaron. Likaså för tillresande gäster. Otaliga är också de betydelsefulla personer som valt något av de anrika hotell som numer är en del av Elite Hotels. Vi förvaltar ett viktigt kulturarv. Kalla det gärna stolta stadshotells- eller gästgiveritraditioner. Våra moderna hotell ska genomsyras av samma synsätt som de anrika samtidigt som det moderna tillför något nytt till det anrika.

Kvalitet

Begreppet kvalitet är inte alldeles enkelt att beskriva eftersom innebörden varierar beroende på vem man frågar. För oss inom Elite Hotels handlar kvalitet om att uppfatta kundernas behov och önskemål samt att arbeta både med detaljer och helhet. Kvalitet handlar om upplevd verklighet, inte om falska förespeglingar.

Flärd

I Elite Hotels värld står flärd för nöje och njutning. Vi hyr inte bara ut sängar. Vi levererar positiva och minnesvärda upplevelser som inkluderar allt från vacker miljö och god mat till förstklassig service. Kort sagt: ett besök hos oss ska förgylla tillvaron.

Elite Hotels har tagit fram ett antal policies i strävan att vara en god förebild för våra gäster och medarbetare. Elite Hotels ska sträva efter att i alla delar av verksamheten uppträda på ett etiskt oklanderligt sätt, vi ska med affärsmässighet uppfylla våra gästers krav och förväntningar. Elite Hotels ska erbjuda produkter och tjänster med bibehållen kvalitet som har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats för alla – oavsett kön, etniskt ursprung, fysiska förutsättningar eller sexuell läggning.


JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

 • Elite Hotels of Sweden strävar efter att vara en arbetsplats för alla. Arbetsmiljön ska erbjuda arbetsförhållanden som ur fysisk, psykisk och organisatorisk synvinkel passar de anställda. Det gäller arbetslokaler, arbetstider, ansvarsfördelning osv.
 • Elite Hotels of Sweden strävar efter att vara en arbetsplats som möjliggör att kvinnor och män kan förena sitt arbete med sin roll som förälder där föräldraskap inte blir ett hinder för kompetens- och löneutveckling.
 • Elite Hotels of Sweden tolererar inte någon diskriminering på grund av kön, religion eller sexuell läggning. Mångfalden hos våra kunder ska speglas i vår personal.
 • Elite Hotels of Sweden strävar efter att ha en jämn könsfördelning i våra olika yrkesroller.
 • Elite Hotels of Sweden belönar goda prestationer, oavsett kön.


KVALITETSPOLICY


Elite Hotels of Sweden ska med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav samt om möjligt överträffa deras förväntningar. Det gör vi genom att:

 • Sätta gästen i fokus och ständigt utveckla vårt erbjudande för att anpassa vår service och våra produkter till dennes behov.
 • Säkerställa att samtliga i personalen är kompetenta och motiverade för att utföra sitt arbete.
 • Låta vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet och god etik.
 • Kontinuerligt analysera och utvärdera hur våra tjänster uppskattas av våra gäster.
 • Välja leverantörer som klarar av att uppfylla våra och våra gästers krav på kvalitet.
 • Ta klagomål från våra gäster på största allvar och göra vårt yttersta för att åtgärda det som har orsakat klagomålet.


ETIKPOLICY

Elite Hotels of Sweden och dess anställda ska sträva efter att i alla delar av verksamheten uppträda på ett etiskt oklanderligt sätt. Som ett stöd i den strävan har nedanstående riktlinjer upprättats.

 • Elite Hotels ska vara öppna och ärliga i alla kontakter med gäster, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och andra intressenter.
 • Elite Hotels ska alltid sträva efter att göra sina gäster så nöjda som möjligt.
 • Elite Hotels ska alltid skydda hemlig och känslig information framför allt rörande våra gäster, men även samarbetspartner.
 • Elite Hotels verksamhet ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt.
 • Elite Hotels ska driva en personalpolitik som motiverar och stimulerar medarbetarna.
 • Hos Elite Hotels ska alla anställda ges samma möjligheter oavsett ålder, kön, etniska bakgrund, religiösa tro eller sexuella läggning.
 • Elite Hotels ska inte medverka i någon form av prissamverkan eller kartellbildning.
 • Elite anställda ska inte erbjuda eller acceptera gåvor, representation eller andra förmåner som rimligen kan antas påverka en affärsuppgörelse på ett otillbörligt sätt.
 • Elite Hotels ska vara en god samhällsmedborgare genom att utan vinstintresse stödja verksamheter som syftar till att göra världen bättre.


POLICY ATT MOTVERKA KRIMINELLT SEXUELLT UTNYTTJANDE

Elite Hotels är stark motståndare till all form av sexuellt utnyttjande och arbetar aktivt för att förhindra detsamma. Detta gäller sexuellt utnyttjande av såväl barn, minderåriga som vuxna. Den bransch vi befinner oss i, besöksnäringen, är utsatt för olika former av kriminell verksamhet länkat till sexuellt utnyttjande och vi arbetar därför med många olika initiativ för att motverka att denna typ av aktiviteter sker på våra hotell.

 • Elite Hotels samarbetar med polisen.
  • Alla våra enheter arbetar nära den lokala polismyndigheten för att förhindra och förebygga illegal sexuell aktivitet på våra hotell. Redan vid misstanke kontaktas polisen.
  • Vår personal får löpande uppdateringar av polisen om vad som sker på orten.
  • Vi följer löpande det arbete som Länsstyrelsen i Stockholm som har uppdraget av regeringen att ansvara för dessa frågor.
 • Elite Hotels samarbetar med branschorganisationen och branschkollegor.
  • Vi arbetar tillsammans med vår branschorganisation Visita, våra branschkollegor och även med taxibolagen för att skapa ett bra nätverk för att förhindra och upptäcka sexuellt utnyttjande. T ex används Safe site.
 • Elite Hotels utbildar personalen.
  • Vår personal utbildas genom löpande personalmöten samt genomgångar och alla berörda ska ta del av Länsstyrelsens film ”Motverka trafficking nu!”.
  • https://www.youtube.com/watch?v=j419cBNxj1A
  • Vi arbetar med att aktivt konfrontera individer som visar misstänksamt beteende samt utbildar vår personal i att våga ifrågasätta och säga ifrån.
  • Alla former av minsta misstanke ska omgående rapporteras till hotellchefen.
  • Hotellens ledning är starkt stöttande i de fall vår personal valt att avvisa en gäst eller en gästs sällskap.
  • Vi har rutiner för analys och genomgång efter enskilda incidenter. Detta för att skapa nya lärdomar och möjligheter för förbättrade åtgärdsprogram.
 • Elite Hotels har kontroll över vem som befinner sig på hotellen.
  • Våra gäster ska legitimera sig med id-kort eller pass.
  • Kontroll av samstämmighet mellan id-kort och betalkort.
 • Elite Hotels är extra alerta och restriktiva vid särskilt utsatta situationer.
  • Vår personal är extra observanta och restriktiva vid icke-planerade hotellbesök.
  • Besökare släpps inte okontrollerat upp på våra hotellrum. Gäster till gäster ombeds att vänta i lobbyn för att bli upphämtade av gästen i fråga. Detta sker under uppsikt av vår personal.
  • Vi säljer ej rum för dagen eller per timme.
  • Vi låser våra ytterdörrar under nattetid och varje gäst som kommer in på hotellet efter detta klockslag blir individuellt insläppt.
  • Våra 27 receptioner är bemannade 24 timmar om dygnet (detta gäller ej Hotel Bishops Arms).

Om du trivs i klassisk engelsk pubmiljön är The Bishops Arms stället för dig! The Bishops Arms finns idag på 40 platser runt om i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr. Här serveras en prisvärd pubmeny, ett brett sortiment av öl både på flaska och fat samt upp till 250 sorters single malt whisky. Gästerna på The Bishops Arms tycker om att prata med varandra. Därför är volymen på musiken låg och tv-apparaterna lyser med sin frånvaro. Välkommen att umgås på The Bishops Arms!

Läs mer om The Bishops Arms här.

I slutet på 1950-talet skapades en affärsidé vid Stockholms Studentkår. Idén gick ut på att tomma studentbostäder skulle hyras ut som hotellrum under sommarmånaderna. Verksamheten drevs som en stiftelse fram till 1980 när den omvandlades till ett aktiebolag – SSRS Holding AB – med Bicky Chakraborty i spetsen.

Tre år senare förvärvades anrika Hotel Savoy i Malmö vilket blev startskottet för resan mot dagens kvalitetsprofil. Sedan 1991 drivs verksamheten under namnet Elite Hotels of Sweden. Bicky Chakraborty är ensam ägare. 

Ursprung

SSRS historia har sitt ursprung inom Stockholms Studentkår som ville skapa ett internationellt center för svenska och utländska studenter. Målsättningen blev möjlig när studenthemmet Forum byggdes. Centret invigdes av dåvarande utbildningsminister, sedermera statsminister Ingvar Carlsson. Bicky Chakraborty var grundare och initiativtagare till detta.

År 1980 bildades aktiebolaget SSRS Holding AB som ett helägt dotterbolag till SSSB. Tre år senare köper bolaget anrika Hotel Savoy i Malmö och utvecklingen av SSRS börjar. (SSRS: Stockholms Student Reception Service)

I januari 1985 hade bolaget expanderat så mycket att det krävdes en annan ägarbild. Bicky Chakraborty övertog SSRS från SSSB tillsammans med två börsbolag, AB Aritmos och Skrinet AB.

Under åren förändrades ägarbilden ett antal gånger och var instabil fram till slutet av 1998. Sedan januari 1999 ägs SSRS Holding AB till hundra procent av Bicky Chakraborty.

Det fanns en tid i Sverige när man ville riva de gamla stadshotellen och ersätta dem med moderna hotell inspirerade av amerikanska motell. Bolagets affärsidé om att förvärva och förädla familjeägda traditionsrika stadshotell/gästgiverier är starkt förankrad. Med engagemang och ekonomiska insikter har de anrika hotellen blivit lönsamma och bidragit till att varsamma händer har renoverat de unika byggnaderna.


Milstolpar

1980 Stora Hotellet Och Hotel Continental i Örebro, förvärv av rörelse
1982 Stockholm Plaza, förvärv av fastighet
1983 Savoy i Malmö, förvärv av rörelse och fastighet
1984 Stockholm Plaza öppnar, SSRS säljer 50 % av fastigheten
1984 Stora Hotellet i Örebro, förvärv av fastighet
1984 Stadshotellet i Karlstad, förvärv av fastighet 
1985 Stadshotellet i Karlstad, förvärv av rörelse
1986 Restaurang Adlon, Helsingfors, såld 1991
1986 Grand Hotel i Norrköping, managementavtal
1986 Savoy Hotel utökas med 28 rum genom förvärv av grannfastigheten 
1987 Restaurang Aquavit, New York, såld 1991
1988 Stadshotellet i Västerås, förvärv av fastighet och rörelse
1988 Grand Hotel Norrköping, förvärv av fastighet 
1989 Hotel Mollberg i Helsingborg, förvärv av rörelse
1990 Marina Plaza i Helsingborg, invigs – rörelse
1991 Nova Park Hotel i Huddinge, förvärv av rörelse och fastighet, såld 1999
1994 Palace Hotel, förvärv av rörelse
1999 Elite Plaza Hotel i Göteborg, invigs – rörelse samt 50 % av fastighet 
1999 Hotel Residens i Malmö, förvärv av rörelse och fastighet
2000 Strandbaden i Falkenberg, rörelse och fastighet, såld 2011
2001 Stadshotellet i Växjö – förvärv av rörelse
2001 Stora Hotellet i Jönköping – förvärv av rörelse
2001 Stadshotellet i Luleå – förvärv av rörelse
2002 Elite Hotel Knaust i Sundsvall återinvigdes – rörelse

2005 Elite Park Avenue Hotel i Göteborg – rörelse
2008 Elite Park Hotel, Växjö – förvärv av rörelse
2008 Elite Hotel Arcadia i Stockholm återinvigdes – rörelse
2008 Hotel Bishops Arms i Köping – förvärv av fastighet
2010 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm – rörelse
2010 Hotel Bishops Arms i Kristianstad – rörelse
2010 Elite Plaza Hotel i Malmö – rörelse
2011 Hotel Bishops Arms i Kiruna – rörelse
2011 Elite Eden Park Hotel i Stockholm – rörelse
2011 Elite Stora Hotellet i Linköping – förvärv av rörelse
2012 Elite Stadshotellet i Eskilstuna återinvigdes – rörelse
2013 Elite Hotel Ideon i Lund – rörelse
2013 Elite Grand Hotel i Gävle – förvärv av rörelse och fastighet
2013 Elite Plaza Hotel i Örnsköldsvik – rörelse
2014 Elite Hotel Adlon i Stockholm  – förvärv av rörelse
2015 Hotel Bishops Arms i Piteå – rörelse
2016 Hotel Bishops Arms i Lund – förvärv av fastighet
2016 Elite Hotel Mimer i Umeå – rörelse
2017 Elite Hotel Academia i Uppsala – rörelse
2017 Elite Hotel Carolina Tower i Stockholm – rörelse
2018 City Hotel Örebro – rörelse
2018 Elite Hotel Adlon i Malmö – rörelse
2018 Hotel Bishops Arms i Strängnäs
2018 Hotel Bishops Arms i Mora

 

 

Verksamheten i dag

Bolagets namn är SSRS Holding AB (publ) men verksamheten bedrivs (f r o m april 1991) under namnet Elite Hotels of Sweden. Elite Hotels SSRS är en av Sveriges största privatägda hotellkedjor med sammanlagt 39 anläggningar i 25 städer, varav 32 Elite Hotels i 19 städer och 7 Hotel Bishops Arms i 7 städer.

VÅRT MILJÖARBETE


Elite Hotels arbetar för att främja en positiv och hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling menar vi bland annat att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi har därför valt att miljömärka alla våra befintliga och kommande hotell med den globala miljömärkningen Green Key.

Här kan du läsa mer om Green Key-märkningen av våra hotell.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet samt upplevelse har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbete inom alla berörda områden så som energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår inverkan på miljön.

Elite Hotels arbetar med att öka kompetens, engagemang och ansvar hos våra medarbetare och gäster så att vi alla tillsammans kan skapa ett verkligen miljömedvetet företag. Som en del i detta arbetar vi systematiskt med att informera anställda och gäster om våra framsteg och med tydliga rutiner och fortlöpande utbildning gör vi alla delaktiga i miljöarbetet. Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som arbetar aktivt med hållbarhet.

Läs mer om Green Key på greenkey.se och greenkey.global

Här kan du ladda ner Elite Hotels hållbarhetsrapport för 2019

DETTA GÖR VI INOM RESPEKTIVE OMRÅDE


Energiförbrukning

 • Vi använder 100% grön el som är märkt Bra Miljöval
 • Vi ser kontinuerligt över energianvändningen och registrerar förbrukningen varje månad.
 • På varje hotell pågår ett ständigt förnyelsearbete gällande miljön utifrån varje fastighets förutsättningar.
 • Lågenergilampor/LED-lampor används där det är möjligt och vi fasar ut äldre lampor.
 • Utrymmen är försedda med behovsanpassad ventilation.
 • Våra hotell är till stor del utrustad med närvarostyrd belysning.
 • Värme recirkuleras från ventilation, kylmaskiner och avloppsvatten.
 • Samtliga hotell energieffektiviserats löpande genom byte av fläktar och styrsystem.

Vattenförbrukning

 • Toaletter byts ut mot snålspolande i möjligaste mån.
 • Hotellrummen har särskilda snålspolande munstycken för kranar och dusch
 • Intill disk- och tvättmaskiner finns information om hur man diskar och tvättar vattensnålt.
 • Vår personal på house keeping utbildas löpande för att minska vattenförbrukningen.

Avfallshantering

 • Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt och strävar efter att minska mängden osorterat avfall.
 • Vi strävar efter att sortera matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).
 • Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

Tvätt och rengöring

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är alla miljömärkta.
 • Personalen utbildas att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.
 • Tvätterier som anlitas är ISO 14001 certifierade och är certifierade av Tvätteriförbundet

Livsmedel- och konsumtionsmateriel

 • Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.
 • Erbjuder vegetariska alternativ.
 • Engångsförpackningar fasas successivt ut i möjligaste mån.
 • Arbetar med en del lokalproducerade råvaror.
 • Minskar onödiga transporter genom ett aktivt logistikarbete
 • Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.
 • Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.
 • Efter februari 2020 är alla skalägg och bearbetade äggprodukter på våra hotell och i våra restauranger från frigående hönor. Senast 2021 kommer vi även att vara fria från burägg när det gäller ägg som ingår i sammansatta produkter (såsom bakverk).

Personal & gäster

 • Vår personal informeras löpande för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.
 • Vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete, både på hotellet och online.
 • Vår personal hjälper gärna våra gäster med tips och råd hur de kan bidra till vårt miljöarbete under sin vistelse.

Här hittar du vår Supplier Code Of Conduct

_