Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vårt miljöarbete

Hotellrum med säng i Umeå.

Hållbarhet och miljö

Elite Hotels of Sweden arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling menar vi att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi väljer därför att årligen miljömärka våra enheter, både Bishops Arms, Elite-hotell och hotell med egna varumärken. Vi arbetar aktivt på alla våra destinationer med miljö- och CSR-frågor.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att studera livscykeln på våra produkter, processer och tjänster är vår ambition att minimera vår konsumtion av energi och material. Vi arbetar löpande med frågor som rör energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår miljöbelastning.

Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår strategi och inställning är att med kompetens och engagemang öka insikten om hur vår miljö utvecklas. Detta för att skapa ett miljömedvetet företag där alla våra anställda känner sig delaktiga och tar ansvar för miljön.

Läs mer om Green Key på greenkey.se och greenkey.global

Här hittar du vår Supplier Code Of Conduct

Här hittar du vår Hållbarhetsrapport för 2023

Vårt miljöarbete

Dörrskylt med miljö-text

Detta gör vi inom respektive område

Going green

Dörr skylt med texten "Going green".

Ett hållbart alternativ

För oss är hållbarhet en högt prioriterad fråga och vi arbetar aktivt med att ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi vet att detta är viktigt även för er och därför har vi gjort det lättare att hjälpa till.

Under 2020 introducerade vi ”I am going green”, ett upplägg där vi erbjuder våra flernattsgäster att välja om de vill avstå från städning på rummet.

Detta innebär att du kommer att bidra till att spara på vatten, el och rengöringsmedel, vilket avlastar din vistelses miljöpåverkan avsevärt. 

Låt oss hjälpas åt tillsammans.