Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Gästinformation

Värmen på rummet - ett klimatsmart val

Här följer information om hur värme och kyla fungerar på ditt hotellrum. The Wood Hotel by Elite arbetar aktivt med hållbarhet vilket bland annat innebär att vi vill effektivisera och hålla nere energiförbrukningen.

När du inte är på ditt hotellrum och ditt nyckelkort ej sitter i nyckelkortshållaren så förbrukar vi så lite energi som möjligt. Då ligger alltid temperaturen på 19-25 grader beroende på bland annat vädret ute. Detta innebär att vi inte förbrukar energi på att värma eller kyla ett tomt rum. Du kan alltså uppleva att det är svalt i rummet på vintern eller varmt på sommaren. När du sedan sätter i ditt nyckelkort i hållaren så är temperaturen alltid förinställd på 21 grader.

Du ändrar till önskad temperaturen genom att trycka på touch-displayen, på + och - Du kan även justera fläktens effektivitet på touch-displayen. Fläkten är endast till för kyla, den styr alltså inte värmen och vi rekommenderar att ha den på auto.

Dina inställningar nollställs alltid kl.12.00 varje dag och du behöver justera till din önskade temperatur igen om du bor flera dagar i rad.

Våra solavskärmningar styrs av ett centralt program. Den aktiverar solavskärmningen på hotellet och är indelad i 4 olika fasader mot de olika väderstrecken. Det kan t.ex vara:

  • När solens intensitet är över gränsvärdet för fasaden
  • Utetemperaturen är över gränsvärdet
  • Vindgivare är ej över gränsvärdet
  • Solen är i en position att den lyser på aktuell fasad
  • Brandlarm, regnsensor, eller frostvakt ej är aktivt

Solavskärmingen aktiveras separat för varje fasad när någon av de ovan nämnda villkor upphör.

Våra restauranger

Prioritera dig själv

Övrig information